Prijava | Registriraj se
28.01.2020 Častna članica dr Tatjana Košmerl

dr. Tatjana Košmerl

Videm 10K, 1262 Dol pri Ljubljani

Rojena: 25. 12. 1964 v Murski Soboti

Državljanstvo: slovensko

 

Predstavitev

1Izobrazba

Diploma: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Ljubljana, Slovenija, 1983–1988.

Diplomsko delo: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Ljubljana, Slovenija, »Vpliv ultrafiltracije na kakovost vina«, 1988; mentorica prof. dr. Slavica Šikovec

Magistrsko delo: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Ljubljana, Slovenija, »Flokulacija med izolati vinskih kvasovk v Sloveniji«, 1996; mentor prof. dr. Peter Raspor

Doktorska disertacija: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Ljubljana, Slovenija, »Reološke lastnosti vina«, 1999; mentor prof. dr. Florijan Klofutar

2Zaposlitve

1989: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo 1989-1996: mlada raziskovalka

1996-1999: stažistka asistentka

od 1999 dalje: asistentka z doktoratom

3Izvolitve v nazive

1998-2000: asistentka (področje Tehnologija vina); 2001-2003: asistentka (področje Tehnologija vina) reelekcija 2004-2009: docentka (področje Tehnologija vina)

2009-2014: izredna profesorica (področje Enologija); 29. junij 2009

Od 2014 dalje: redna profesorica (področje Enologija); 23. december 2014

4Področja raziskav

Tatjana Košmerl je raziskovalka, aktivna v raziskovalni organizaciji (Univerza v Ljuljani, Biotehniška fakulteta), z evidenčno številko 10688 – iz evidence ARRS. Področje raziskovalnega dela je Rastlinska produkcija in predelava, podpodročje Tehnologija živil rastlinskega izvora. Zelo na kratko se ukvarja z raziskavami na področju tehnologije vina, mikrovinifikacije, vinska mikrobiologije, selekcije kvasovk ter reoloških lastnosti mošta in vina, podrobneje pa lahko njeno delo razdelimo v naslednje sklope:

  • kakovostni parametri grozdja, mošta in vina (kemijski, reološki, tehnološki, senzorični) s temeljnim ciljem optimiziranja kakovosti končnih pridelkov; raziskovanje fenolnih spojin in z njimi povezanimi dejavniki (oksigenacija, zorenje); ugotavljanje prehranske primernosti vrednosti vina, sestave ter tehnoloških in drugih kakovostnih parametrov; vrednotenje senzorične kakovosti, kar je osnova tudi strokovno-svetovalnega dela katedre za širok krog uporabnikov;
  • študije vpliva kakovosti grozdja, tehnologije predelave grozdja in tehnologije pridelave vina, vključno z optimizacijo fermentacijskih procesov na kakovost različnih kategorij vina; proučevanje vplivov dodatka enoloških sredstev, razmer med zorenjem in staranjem vina na spremembe sestave, fizikalno-kemijske in mikrobiološke stabilnosti ter senzorične kakovosti; proučevanje možnosti uporabe novih tehnologij ter zamenjave oziroma zmanjšanja uporabe nekaterih aditivov v pridelavi varnejšega vina;
  • karakterizacija, identifikacija in analitika posameznih sestavin vina.

5Bibliografija

Njena osebna bibliografija v vzajemni bazi podatkov COBISS.SI/COBIB.SI obsega skupno 854 virov bibliograksih zapisov (https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191210_075303_a3350115.html). Med njimi najdemo izvirne znanstvene članke, vodilna avtorstva, soavtorstva in najbolj citirana dela iz raziskovalne dejavnosti.

  1. Nagrade in priznanja

1988: Bitenčevo priznanje za najboljše diplomsko delo v preteklem letu

2011: Priznanje ob 50. obletnici oddelka in študija živilstva

2015: Pohvala za najboljšega pedagoškega delavca na Oddelku za Živilstvo v študijskem letu 2013/14

2017: Priznanje ob 24-letnici delovanja društva Sommelier Slovenije za dolgoletno sodelovanje; Zahvala ob 20-letnici sodelovanja na Slovenskem festival vin

7Vodenje projektov

Tatjana Košmerl je aktivna raziskovalka v programski skupini P4-0234 »Integrirano živilstvo in prehrana«. Od leta 1996 je sodelovala pri 16 projektih ARRS kot raziskovalka, od tega je bila trikrat vodja. Zadnji aplikativni projekti so bili: 2002-2005 (L2-4373; »Senzorji in merilni sistem za nadzor poteka fermentacije vina«), 2005-2008 (L4-7595; »Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu«), 2009-2012 (L4-2042; »Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin«).

 

 

8Pedagoško delo

Njeno osnovno poslanstvo je izvajanje neposrednega pedagoškega delana vseh treh stopnjah bolonjskega študija:

1. stopnja Živilstvo in prehrana: predmeti Osnove predelave živil, Tehnologije predelave sadja, vrtnin, poljščin in grozdja (sklop predelava grozdja), izbirni predmet Vinarstvo;

2. stopnja Živilstvo: predmeta Tehnologija vina, izbirni predmet Enologija;

3. stopnja Bioznanosti: sodelovanje pri predmetih Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod, Sodobne tehnologije rastlinskih živil, Kakovost in varnost živil.

Od leta 2015 je tudi soizvajalka predmeta Tehnologije predelave hrane, konzerviranje in pakiranje na magistrskem študiju Varnost hrane v prehrambeni verigi (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede).

Mentorstva: Je mentorica velikemu številu zaključnih del študentov pri diplomah (UNI in 1. bolonjske stopnje), bolonjskih magisterijih, dvema znanstvenima magisterijema in trem doktoratom. Od mentorstva pri diplomantih se lahko pohvali z naslednjimi študentskimi nagradami: Andraž Podlogar (fakultetna Prešernova nagrada, 2007), Mitja Jakončič (fakultetna Prešernova nagrada, 2008), Jernej Smolnikar (fakultetna Prešernova nagrada, 2012), Sanja Novak (Bitenčevo priznanje za najboljše diplomsko delo, 2012).

9Ostale aktivnosti

V okviru svojega dela je večkrat gostovala na tujih raziskovalnih in/ali izobraževalnih institucijah, imela več vabljenih predavanj in je aktivna tudi v okviru strokovnega dela. Je stalna članica pooblaščene komisije za oceno senzoričnih lastnosti mošta in vina na Oddelku za živilstvo, Biotehniška fakulteta; znanstveno, strokovno in raziskovalno delo; od 1998 dalje: članica pooblaščene komisije za oceno senzoričnih lastnosti vina na Kmetijskem inštitutu Slovenije; od 2001 dalje tudi na KGZ Novo mesto in od 2012 pa še na KGZ Nova Gorica; od 2000-2009 in 2014-2018: enologinja svetovalka na mednarodnem ocenjevanju VINO Ljubljana. Od 2002 dalje je uradna delegatka Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV) za področje vinarstva; od 2008 dalje: ocenjevalka v sistemu akreditiranja pri Slovenski akreditaciji (SA) – strokovnjakinja za področje refraktometrije pri kontrolnih organih ter v letih 2010 in 2011: predsednica ocenjevalne komisije na Mednarodnem ocenjevanju šiponov, Ormož.

Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi (predavanja, vodenje seminarjev in delavnic, degustacij in študijskega gradiva) številnih izobraževanj, seminarjev in delavnic, npr. Enološka praksa v pridelavi vina za vinarske inšpektorje (2009), »Sur lies« tehnologija pridelave belih in rdečih vin za kmetijske svetovalce (2009), Dobra enološka praksa v luči dobre higienske prakse za vinarske inšpektorje (2010), Biološki razkis vina za kmetijske svetovalce (2010), Enološki postopki in analizne metode v vinskem sektorju v luči resolucij OIV za vinarske inšpektorje (2011), Barrique tehnologija pridelave belih in rdečih vin za kmetijske svetovalce (2011), Tehnologija izdelave penečih vin za kmetijske svetovalce (2012), Senzorični tečaji za člane vinogradniško-vinarskih društev (Sevnica-Boštanj, 2012; Brežice, 2014), vodenje degustacij na mednarodnih delavnicah (2011), klubskih dogodkih Kluba pokuševalcev vin Slovenije (2011-2019), delavnice in vodene degustacije na Slovenskem festival vin (2008-2019), predavanja na tečaju za sommelierje na I. stopnji (2008-2019), Usposabljanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina: 74-urni program izobraževanja (2002-2014); 45-urni program izobraževanja (2017-2019), Dodatno izobraževanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz mošta in vina: 10-urni program (2006-2019), idr.

 

 

v Ljubljani, 10. 12. 2019                                                                                                                         Tatjana Košmerl

Arhiv novic:
06.11.2021 Zaključek izobraževanja
09.09.2021 VinDel on Tour 2021
01.07.2021 Vabilo Culinary Wine Lendava
08.01.2021 Članarina 2021
08.01.2021 Vinska senzorika in retorika
07.01.2021 Razpisano izobraževanje Sommelier I. stopnje
30.12.2020 Voščilo 2021
01.12.2020 Sommelier Slovenije - Covid -19
12.11.2020 Martinovo 2020
21.08.2020 Srečanje članov v Kostanjevici na Krki 2020
10.08.2020 Vabilo - poletno srečanje Kostanjevica na Krki
09.06.2020 Vabilo v mesto žlahtnih zgodb Slovenske Konjice
27.05.2020 Sommelier Slovenije - filtracija
18.05.2020 Podprimo Slovenske vinarje
15.03.2020 Obvestilo članom
15.03.2020 Letni zbor DVSSS 2020
19.02.2020 Sommelier I. stopnje v Mariboru
19.02.2020 Seja IO v Gostilni Žolnir
11.02.2020 IZOBRAŽEVANJE:Sommelier I. stopnje
28.01.2020 24. VKS Ana Pavlin
17.01.2020 Srečanje članov v Ljubljani 2020
31.12.2019 Srečno 2020
07.12.2019 Vabilo na lll. Culinary&Wine Symposium
19.11.2019 Srečanje z VKS Meto Frangež
19.11.2019 VinoCOM Zagreb 2019
30.10.2019 SVF 2019, Cankarjev dom
12.10.2019 VinDel 2019
15.08.2019 Srečanje Agra 2019
06.08.2019 Poletno srečanje rednih članov društva
17.07.2019 Ekskurzija - južna vinska cesta Štajerske Avstrija 5.7.19
27.06.2019 Bottle Party
22.06.2019 Ekskurzija - Avstrija
12.06.2019 Porto&Rose2 - Ljubljana
12.04.2019 The Slovenia Dinner
28.03.2019 Sommelierska selekcija 2019
11.03.2019 Vabilo redni letni zbor DVSSS 2019
23.02.2019 ll. Culinary&Wine Symposium pri JB
20.02.2019 Vino Prus
19.02.2019 Vinitaly Verona 2019
07.02.2019 2.Culinary&Wine Symposium v Lj
07.02.2019 Culinary&Wine Symposium 30.1. 2019
21.01.2019 Vabilo - dvsss- Ptuj
18.01.2019 Meta Frange? 23. Vinska kraljica Slovenije
07.12.2018 Seja IO
16.11.2018 VinoCOM Zagreb 2018
06.11.2018 21. slovenski vinski festival Ljubljana
20.07.2018 dogodki v avgustu 2018
06.07.2018 IN MEMORIUM Stanko ?urin
19.06.2018 Seja IO
17.05.2018 PortoRose2 masterclass
03.05.2018 Senzorika & Retorika 2018
19.03.2018 Salon Sauvignon 2018
28.02.2018 Redni letni zbor 2018
22.01.2018 Vinska kraljica Slovenije, Katarina Pungračič
22.01.2018 Razpis za izobra?evanje Sommelier ll. stopnje
12.01.2018 Maja ??ibrat Vinska raljica Slovenije, častna članica DVSSS
10.01.2018 Srečanje
10.01.2018 Seja IO
02.12.2017 Suknjič
11.11.2017 Slovenski festival vin 2017, Ljubljana
16.10.2017 VinDel
06.10.2017 Natečaj za VKS 2017
20.08.2017 Sejem Agra 2017
25.07.2017 Piknik Brdo pri Kranju
09.07.2017 BEST SLOWENIAN WHITE - Najbolj??e slovensko belo
09.07.2017 Salon Jeruzalem 2017
09.07.2017 Pletje vinske trte
09.07.2017 Sprejem častnih članov doc. dr. Ale?? Gačnik in Maja ??ibert Vinska kraljica Slovenije
10.07.2017 Stanko ?urin 1929 - 2017
08.06.2017 Sommeliersko srečanje
03.06.2017 Program Salona Jeruzalem
27.05.2017 Salon Jeruzalem 2017
21.05.2017 Razstava 23. Mednarodne slikarske kolonije Vinogradi obeh bregov Mure
05.05.2017 Festival vina in čokolade Podčetrtek 2017
27.04.2017 Salon Sauvignon
24.04.2017 Razpis za izobra?evanje Sommelier l. stopnje
23.04.2017 10. Obletnica Hi??e Stare trte
15.04.2017 Obletnica - Hi??a Stare trte
04.04.2017 ?ipon - Formint, poku??nja
03.04.2017 Fotografije
28.03.2017 ?IPON
25.03.2017 Novo vodstvo
08.03.2017 Rez trte - prikaz, predavanje & poku??nja
25.02.2017 Vabilo na ZBOR
15.02.2017 Seja IO
14.02.2017 Zbor
05.02.2017 Sedem
03.02.2017 Razpis volitev
03.02.2017 ?lani posodobite va?? profil
19.12.2016 Novoletno srečanje
29.11.2016 30 let kronanja
29.11.2016 Sklic Zbora dru??tva
22.11.2016 Cenej??e vstopnice za 19. Slovenski festival vin in 9. Festival KULinarike
09.11.2016 Seja IO
05.09.2016 Seja IO
22.08.2016 Obisk sejma Agra v Gornji Radgoni
04.08.2016 Piknik - sprememba datuma
06.07.2016 Ekskurzija
03.06.2016 Slovenian Wine Promotion Praga 2016
01.06.2016 Salon Jeruzalem 2016
22.04.2016 Teden cvička
31.03.2016 Zbor 2016 je potekal v Steklarni Roga??ka
10.02.2016 Vabilo Zbor 2016
10.02.2016 Worldwide Sommelier Association
09.02.2016 Sommelier I. izobra?evanje - nov rok za prijave
19.01.2016 Seja IO
19.01.2016 Vabilo: Zaključek z večerjo
25.10.2015 Srečanje na Salonu VinDel
25.10.2015 Vinska kraljica Slovenije
25.10.2015 Podelitev diplom
09.10.2015 Fotoutrinki
02.10.2015 Vabilo na trgatev Stare trte
11.09.2015 Festvino
30.08.2015 Seja IO
19.08.2015 Sommeliersko srečanje na sejmu v Gornji Radgoni
01.08.2015 Piknik na Brdu pri Kranju
19.06.2015 Salon rizling&riesling
07.06.2015 Strokovna ekskurzija v Koper
03.06.2015 Srečanje sommelierjev v Pragi - ?e??ka Republika
03.06.2015 Seja IO
03.06.2015 Srečanje sommelierjev na 13. Salonu Jeruzalem
12.05.2015 Salon Sauvignon i??če sommelierje
14.04.2015 Strokovna ekskurzija: Bela krajina
01.04.2015 Seja IO v Ljubljani
27.02.2015 50 odtenkov vina
02.02.2015 Redni letni Zbor
29.12.2014 Novoletno srečanje
22.12.2014 In memoriam
19.12.2014 Izobra?evanje: Sommelier II.
01.12.2014 Seja IO
01.12.2014 Label Grand Karakterre
23.11.2014 ?lani na 9. ZAGREB VINOCOM
20.11.2014 Sommelier II. januarja
14.11.2014 17. Slovenski festival vin
03.11.2014 Martinovanje z vinarjem leta
12.10.2014 Podelitev diplom in srečanje
06.10.2014 Izoobra?evanje SOMMELIER II.
30.09.2014 Salon VinDel
30.09.2014 Trgatev Stare trte
26.09.2014 Tekmovanje: Poznavanje slovenskih vin
01.09.2014 Sklic seje IO
29.08.2014 Vabilo: Vinske brbončice
14.08.2014 Srečanje v Gornji Radgoni
23.07.2014 Sommelierski piknik - Brdo pri Kranju
25.06.2014 Strokovno srečanje na Salonu Jeruzalem
25.06.2014 Strokovno: Slova??ka
20.06.2014 Povabilo: Sauvignon konferenca
01.06.2014 Salon Jeruzalem 2014 - povabilo
04.06.2014 Zapisnik seje IO
12.05.2014 Ekskurzija: vinorodna Slova??ka
01.05.2014 Seja IO v Mariboru
01.05.2014 Nova generacija Sommelierjev I.
01.05.2014 Zapisnik seje IO, Ljubljanski grad, 8.4.2014
01.04.2014 Seja IO v Ljubljani
13.02.2014 Redni Zbor
25.2.2014
Slovenske Konjice
06.02.2014 Izobra?evanje Sommelier I.
pričetek 31.3.2014
29.01.2014 Seja IO
29.01.2014 Seja NO
29.01.2014 Značke, metuljčki, predpasniki....
05.01.2014 Seja IO
25.12.2013 Izobra?evanje Sommelier I.
pričetek 3.2.2014
25.12.2013 Srečno 2014
25.11.2013 Seja IO
21.11.2013 Dodane fotografije
10.11.2013 Srečanje: Poslanstvo sommelierja in vinarja
04.11.2013 In memoriam
20.10.2013 ?lani posodobite va??e podatke
20.10.2013 Srečanje Salon VinDel 2013
20.10.2013 Podelitev diplom
20.10.2013 Sprejem častne članice
03.10.2013 Seja Izvr??ilnega odbora
21.09.2013 Novi člani Izvr??ilnega odbora
21.09.2013 Vipavska trgatev
21.09.2013 Zbor v Mariboru
26.08.2013 Zapisnik izrednega Zbora
28.05.2013 Poletna noč ob Dravi
11.04.2013 Vabilo na novinarsko konferenco
10.04.2013 Naročila novih uniforem
11.03.2013 Razpis Sommelier I.
11.03.2013 LETNI ZBOR - 23. marec
10.03.2013 Tekmovanje - London
08.03.2013 Seja Izvr??ilnega odbora
15.02.2013 Pred volilnim zborom
15.02.2013 Razpis Sommelier I.
11.02.2013 Vabilo k delovanju v dru??tvu - IZJAVA
11.02.2013 Enotni metuljček
31.01.2013 Seja IO
28.01.2013 Razpis izobra?evanja
27.01.2013 Gostilna Prinovec - otvoritev
13.01.2013 Aktiviraj se in bodi koristen - IZJAVA
05.01.2013 Seja IO
14.12.2012 Izobra?evanja
14.12.2012 Sladka vina v enogastronomiji na Slovenskem festivalu vin
11.11.2012 Sladka vina v enogastronomiji na VinDelu
14.10.2012 Sladka vina v enogastronomiji
14.10.2012 Razstavna mizica na Salonu VinDel
12.10.2012 Ekskurzija v Mačkovce
09.10.2012 Oddaja na Televiziji Slovenija
17.08.2012 ?lani sooblikujte spletno stran
17.08.2012 Povabilo na srečanje v Gornjo Radgono
20.06.2012 ?lanarina
20.06.2012 Dru??tvo in S??gt Maribor
19.06.2012 Srečanje na Salonu Jeruzalem
19.06.2012 Seja IO
01.06.2012 Poletna noč
01.06.2012 Letnik `71 in Salon Jeruzalem
01.06.2012 Redna seja IO
01.06.2012 Podpis dogovora s S?GT
28.05.2012 ?lanarina
04.04.2012 Ocenjevanje vin "Kmečka malica"
04.04.2012 Ekskurzija Hrvatska Istra
02.04.2012 Obvestilo S?GT
22.03.2012 Seja IO 3 / 2012
22.03.2012 Zbor 2012
20.03.2012 Fotografije
17.02.2012 Seja Izvr??ilnega odbora
15.02.2012 Povabilo v komisijo
10.02.2012 Redni letni ZBOR
09.02.2012 Sklic seje IO DVSSS
10.01.2012 Dru??tvena značka
01.01.2012 Vo??čilo za 2012
22.12.2011 Razpis - sommelierska obleka
12.12.2011 E-po??ta in naslovi članov
28.11.2011 Uspe??no izpeljana delavnica na Salonu VinDel
24.11.2011 Sklic seje IO DVSSS
30.09.2011 Natečaj za Vinsko kraljico Slovenije
30.09.2011 Sommelierska delavnica na Salonu VinDel 2011
16.09.2011 Sklic seje Izvr??ilnega odbora
04.08.2011 Pismo iz Russije
04.08.2011 Poročilo: Rim
04.08.2011 Agra - povabilo na srečanje sommelierjev
28.07.2011 58. Gostinsko turistični zbor Slovenije
28.07.2011 Ekskurzija Srbija
11.07.2011 Izlet po zaključku III. stopnje
11.07.2011 Rim: aktivni na globalnem parketu
11.07.2011 Srečanje sommelierjev na Agri
11.07.2011 Razpisano je tekmovanje sommelierjev
29.06.2011 Worldwide Sommelier Association Meeting 2011
18.06.2011 Foto utrinki: Srečanje Jeruzalem
17.06.2011 Foto utrinki: TGZS
17.06.2011 Dogovor o partnerstvu in sodelovanju
09.06.2011 ?lani registrirajte se
01.06.2011 Povabilo na Salon Jeruzalem - brezplačno
30.05.2011 Poletna noč ob Dravi
19.05.2011 Izlet: SRBIJA
19.05.2011 Sklic Izvr??ilnega odbora
09.04.2011 ?Pargelj vina
09.04.2011 Fotografije iz ekskurzije
09.04.2011 Prijavnica in članarina
09.04.2011 Obiskali smo Vinitaly
05.04.2011 Vinitaly - lokacije odhoda ovtobusa
30.03.2011 Sommelierji gremo na Vinitaly, vabljen zraven
30.03.2011 Malvazija - Okusi Mediterana
30.03.2011 Sklic Izvr??ilnega odbora
19.03.2011 Z Bojanom Kobalom skozi vesolje Pullusov
19.03.2011 Redni letni zbor
08.03.2011 Sommelierske osebne vizitke
08.03.2011 Ekskurzija Vinitaly
26.02.2011 Letni zbor 2011
14.01.2011 Zlati grič - pokrovitelj
13.01.2010 Sklic Izvr??ilnega odbora
05.05.2010 Nova spletna stran
19.11.2010 Pridru?ite se nam
10.10.2010 Podprite
O društvu | Vodstvo  | Organi društva | Člani na spletu | Pridruži se | Članski materiali | Sommelierske teme | Zgodovina | Mediji | Podpirajo nas | Članski odsek | Foto utrinki | Piškotki
© 2010 Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije