Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije je v letu 2022 praznovalo 25 let delovanja.

Izjava: Robert Puklavec, predsednik

25 let je za društvo lepo obdobje. Obdobje, v katerem smo se mnogokrat srečali, se še dodatno izobraževali, pridobivali nova sommelierska znanja in izkušnje. V obdobju od ustanovitve do danes se je precej spremenilo na področju gostinstva in postrežbe, zakonodaje, načina pridelave vina, na splošno načina življenja. Člani društva se srečujemo ob različnih priložnostih, vinskih sejmih, festivalih in drugih prireditvah pa tudi pri praktičnem nabiranju znanja v vinogradih, kleteh in restavracijah. Če se ozremo malo nazaj, lahko ugotovimo, da smo kot društvo prisotni na vsaj enem od dogodkov mesečno. V zadnjem obdobju smo organizirali izobraževanja članov z različnimi tematikami, od pridelave grozdja v vinogradu do pridelave vina. Vse, ki jih zanimata vino in hrana, vabimo, da postanejo sommelierji in se nam pridružijo.

Robert Puklavec, slavnostni nagovor ob 25 letnici delovanja društva

Informacija o 25 letnici delovanja

25  let – Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije

Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije je praznovalo petindvajset let delovanja. Letos mineva tudi trideset let od pričetka prvega sommelierskega izobraževanja v Mariboru. Strokovno sommeliersko društvo je častitljivi obletnici obeležilo s slavnostno večerjo v klubu Gemina Grand hotela Primus na Ptuju. Člani društva so se s ponosom ozrli na četrt stoletja svoje zgodovine in skupaj z vabljenimi gosti izkazali spoštovanje vinu in vsem zaslužnim. Društvena sommelierska uniforma v svetlo zeleni barvi, ki simbolizira vino ter naravo, je prepoznavna in spoštovana doma in v svetu.

Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije je zelo aktivno na strokovnem področju. Posebno skrb namenja prenosu znanj in vsebinam za razvoj sommelierstva. Pomembno poslanstvo društva je povezovanje sommelierjev, nadgrajevanje znanja in skrb za osveščanje širše javnosti o pomenu kakovostnega druženja vina in hrane. Aktivnosti so usmerjene v dvig kulture vina in v prizadevanja za dvig kulture omizja. V petindvajsetih letih delovanja je bila organizacija vključena v veliko projektov v Sloveniji in tujini. Izvedena so bila srečanja s stanovskimi kolegi v Avstriji, Italiji, na Češkem in Slovaškem. Naslednje mednarodno srečanje s sommelierskimi kolegi je načrtovano v začetku naslednjega leta in bo potekalo v Zagrebu.

Dobro izobraženi sommelierji predstavljajo pomemben dejavnik in so pokazatelj razvitosti vinorodnih dežel. Društvo Sommelier Slovenije je pomemben partner in verifikator strokovnih vsebin za izobraževanja Sommelier.si Academy, ki poteka pod okriljem SloVino Instituta. Izobraževanja za ljubitelje in profesionalce potekajo večkrat letno v Mariboru in Ljubljani ter občasno tudi na drugih koncih Slovenije. Ponosni so na predavateljsko zasedbo, ki predstavlja sam vrh vinske stroke. Sommelierji so s svojim profesionalnim delom pomemben most med vinogradniki, vinarji in končnimi potrošniki. Dobra razvitost in razširjenost sommelierskih znanj sta tudi predpogoj za uspešne zgodbe vinskega turizma.   

Danes društvo vodi izvršilni odbor, ki mu predseduje Robert Puklavec. Na svečanosti je bilo slišati veliko smelih načrtov, ki bazirajo na spoštljivi tradiciji in so ob enem zazrti v ambiciozno delovanje v prihodnje. Še več bo mednarodnih aktivnosti, povezovanja, izobraževanj in tudi strokovnih ekskurzij v sommeliersko najrazvitejše dežele sveta.  

Dodatne informacije: Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije
Dejan Baier, podpredsednik / 031 766 000 /
info@sommelier.si